STRONA GŁÓWNA GALERIA LINKI ARTYKUŁY STATUT SZKOŁY 24 Marzec 2017
Nawigacja
STRONA GŁÓWNA
DYREKCJA
DOKUMENTY
SEKRETARIAT
RADA PEDAGOGICZNA
WYCHOWAWCY KLAS
SAMORZĄD SZKOLNY
NASZA SZKOŁA
ŚWIETLICA
BIBLIOTEKA SZKOLNA
PEDAGOG SZKOLNY
HIGIENISTKA SZKOLNA
KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017
KLASY SPORTOWE
JADŁOSPIS
GALERIA
LINKI
ARTYKUŁY
OGŁOSZENIA O PRZETARGU
Dziennik UONET+
E - dziennik

Instrukcja
Gra edukacyjna
Gra edukacyjna "Pierwsza pomoc"
Lepsza Szkoła
Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła
Przyjęcia i rekrutacja
21 Marca- Pierwszy Dzień Wiosny

Nareszcie nadeszła wiosna, możemy już pochować do szafy grube płaszcze, czapki, szaliki  
i cieszyć się pierwszymi ciepłymi promieniami słońca!      
Pierwszy Dzień Wiosny od wieków uznawany jest bowiem za magiczny, przypisuje mu się niezwykłe właściwości. Towarzysząca mu równonoc - dzień trwa dokładnie tyle samo, co noc - jest symbolem końca. Końca mroźnej, okrutnej zimy, która ustępuje właśnie miejsca budzącej świat do życia wiośnie. Niesie to ze sobą nowe nadzieje - na rozwój, szczęście
i powodzenie.

Konkurs plastyczny
KONKURS PLASTYCZNY PCK W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Grupy wiekowe:

Tematy prac:


klasy I – III: plakat nt "Bezpieczna droga do szkoły"

klasy IV – VI plakat nt "Odżywiam się zdrowo" lub
Żyj bez uzależnień w XXI wieku”

kl. I - III gimnazjum: plakat lub prezentacja dotycząca profilaktyki przeciwalkoholowej "Z dala od nałogów"


Regulamin konkursu:

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Ropczycach.

2. Plakat na odwrocie podpisany imieniem i nazwiskiem, klasą i nazwą szkoły, natomiast osoby wykonujące prezentację przygotowują max 20 slajdów, grafika z poszanowaniem praw autorskich, na pierwszym slajdzie podać imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły.

3. Prace należy dostarczyć do sali nr 14 lub 6B (M. Sąsiadek, E. Szczerba) do 28 kwietnia 2017r.

4. Prosimy nie składać i nie rolować prac.

5. Komisja konkursowa, w skład, której wchodzą nauczyciel plastyki – p. Halina Olechowska  Cwanek i członkowie Komisji Oświaty przy ZO PCK w Ropczycach – p. Ewa Szczerba i p. Małgorzata Sąsiadek dokonają oceny prac.

6.Ogłoszenie wyników nastąpi na uroczystości podsumowania profilaktyki PCK (o terminie zwycięzcy zostaną poinformowani później).

7. Organizatorzy nie zwracają prac, zastrzegają sobie prawo do wystawy prac.

8. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody ufundowane przez organizatora.Cele konkursu:

1. Budowanie środowiska życia sprzyjającego zdrowiu, bezpiecznego i wolnego od nałogów.

2. Zwrócenie uwagi na konieczność kształtowania nawyku asertywności i abstynencji.


:-)
"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat".
                                                                                    /Janusz Korczak/Galeria

8 marca


Dla uczniów klas II-III Szkoły Podstawowej

Zachęcamy do udziału w międzyszkolnym konkursie świątecznym z języka angielskiego pt. "My Easter Dictionary".
Regulamin konkursu

Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy - Zawsze Wierni.

24 lutego 2017 r. w Centrum Kultury w Ropczycach przeprowadzone zostały Powiatowe Eliminacje Wojewódzkiego Turnieju Poezji i Prozy - Zawsze Wierni. 
W eliminacjach wzi
ęło udział 39 uczestników, adeptów sztuki recytatorskiej. Decyzją komisji konkursowej przyznano następujące miejsca: 
- w kategorii szko
ły gimnazjalne:
1. Kacper Kojder – I miejsce – Gimnazjum nr 1 w Ropczycach (op. D. Bielecka)
2. Magdalena Patryka – II miejsce – Gimnazjum w S
ędziszowie Małopolskim
3. Ma
łgorzata Gąsior III miejsce Gimnazjum w Iwierzycach

Ogłoszenie

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Ropczycach ogłasza nabór do oddziałów przedszkolnych - dzieci  5 i 6 - letnich, do I klas szkoły podstawowej dzieci 6 i 7- letnich, do klas sportowych - IV i VII Szkoły Podstawowej nr 1 im. M. Kopernika w Ropczycach na rok szkolny 2017/2018.

Zgłoszenia i wnioski będa przyjmowane w dniach od 20 lutego do 31 marca 2017 r. na podstawie dokumentów potwierdzających dane dziecka. Druki do pobrania w sekretariacie szkoły lub z zakładki Dokumenty ze strony internetowej szkoły www.zs1ropczyce.dbv.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (17) 22 18 419.

DRODZY RODZICE,
jeżeli zastanawiacie się, którą szkołę wybrać dla swojego dziecka – przyjdźcie do nas!

JEDYNKA ZAPRASZA!Nasze priorytety:
 1. Zdrowie i bezpieczeństwo,
 2. Przyjazna atmosfera i właściwe relacje w szkole,
 3. Dobro dziecka i jego rozwój na miarę możliwości,
 4. Postępy uczniów w nauce i zachowaniu,
 5. Osiąganie sukcesów w wybranym kierunku - wg zainteresowań dziecka,
 6. Wspieranie rodziców w procesie wychowania,
 7. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw moralnych, patriotycznych i obywatelskich;
 8. Świadomy wybór kierunku kształcenia, przyszłego zawodu oraz przygotowanie do pełnienia ról społecznych;
 9. Systematyczne unowocześnianie bazy lokalowej i wyposażenia szkoły,
 10. Promowanie szkoły w środowisku i jej stały rozwój,
 11. Współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci,
 12. Dbałość o czyste i zdrowe środowisko, estetykę i piękno wokół nas.

Dysponujemy:
 1. Szkolnym placem zabaw oraz salą zabaw dla najmłodszych,
 2. Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i gabinetem stomatologicznym,
 3. Salą gimnastyczną, halą sportową, basenem, boiskiem trawiastym,
 4. Biblioteką, czytelnią, Centrum Informacji Multimedialnej, pracowniami komputerowymi;
 5. Odnowionymi i coraz lepiej wyposażanymi salami lekcyjnymi.

Oferujemy:
 1. Lekcje – prowadzone zgodnie z przyjętymi programami,  ciekawe i urozmaicone, z wykorzystaniem TIK;
 2. Dodatkowe zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania – sportowe, plastyczne, muzyczne, teatralne, językowe, gier planszowych oraz zajęcia specjalistyczne – logopedyczne, terapii pedagogicznej, rehabilitacji ruchowej, korekcyjno – wyrównawcze;
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
  w Ropczycach;
 4. Udział w projektach edukacyjnych i programach profilaktycznych;
 5. Bardzo dobrą opiekę w świetlicy szkolnej;
 6. Obiady w naszej stołówce;
 7. Dowozy uczniów do szkoły z opiekunami;
 8. Korzystanie z dofinansowania ze środków unijnych, rządowych oraz samorządowych projektów edukacyjnych
  i zdrowotnych;
 9. Różne formy pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących – stypendia, wyprawki, pomoc rzeczowa.


warsztaty przyrodnicze
strona dzieciaki w biznesie

V Warsztatach Przyrodniczych dla Szkół Gimnazjalnych23 lutego bieżącego roku uczniowie klas drugich i trzecich Gimnazjum wzięli udział
w V Warsztatach Przyrodniczych dla Szkół Gimnazjalnych zorganizowanych przez Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. Ideą warsztatów jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych oraz rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań uczniów. Program warsztatów obejmował m.in.: zajęcia laboratoryjne z chemii i biologii, ćwiczenia językowe z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych „ Colour and taste – do they really matter” oraz udział w prezentacji multimedialnej „Barwy i zapachy świata”. Jak co roku warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów.
Agata Subczak
V POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY
strona dzieciaki w biznesie

V POWIATOWY KONKURS CHEMICZNY
„Maria Skłodowska – Curie – wkład w rozwój nauki”


13 lutego 2017 r uczennice z klasy II a Gimnazjum brały udział w  powiatowym konkursie chemicznym „Maria Skłodowska Curie wkład w rozwój nauki zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.  Ponieważ w 2017 roku przypada 150. rocznica urodzin naszej wybitnej Rodaczki, głównym celem konkursu było zapoznanie z sylwetką oraz osiągnięciami i dziejami życia Marii Skłodowskiej – Curie. Uczennica Aleksandra Filipek zdobyła III miejsce, serdecznie gratulujemy wiedzy.

A.Subczak

XII Zlot narciarsko–pieszy

18 lutego odbył się XII Zlot narciarsko–pieszy o puchar przechodni Starosty strzyżowskiego dla najliczniejszej grupy. Zaproszenie do udziału otrzymaliśmy z zaprzyjaźnionego
Klubu Pol Survival PTTK w Rzeszowie.

Pierwsze miejsce chłopców w mini koszykówce.
Znalezione obrazy dla zapytania koszykówka
Podobnie jak dziewczęta nasi chłopcy okazali się najlepszą drużyną w gminie wygrywając wszystkie mecze zdobyli pierwsze miejsce i awans do zawodów powiatowych. W pierwszym meczu pokonali szkołę SP3 6:0, w następnym 12:2 orali SP z Małej w trzecim swoim meczu pokonali gospodarza zawodów SP nr2 8:0 i w ostatnim po bardzo dobrej grze 10:8 pokonali szkołę SP nr5.

Szkołę naszą reprezentowali: Bartosz Kordek, Kobiera Jakub, Krystian Witek, Kacper Rymut, OskarMartyniuk, Maksymilian Chmielowiec, Adrian Paśko, Patryk Ochał, Mikołaj Drozd, Patryk Rogala.  

Opiekunem był p.Grzegorz Róg


Strona 1 z 81 1 2 3 4 > >>
Licznik odwiedzin
PODRĘCZNIKI 2016/2017
Nasze kluby
WARTO ZOBACZYĆPrzyjdź do Nas!

Kontakt

A.Mazur & J.Sąsiadek
zsstrona@gmail.com

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoZapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Powered by PHP-Fusion © 2003-2006 Brasil-Fusion Theme by: IceWasp 1,740,541 Unikalnych wizyt

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie